مشکلات بزرگی در بحث زمین‌های قولنامه ای وجود دارد

«پرویز سروری» در نشستی با استاندار کرمانشاه در سرسرای شهید سلیمانی استانداری افزود: به دلیل مردمی بودن نظام، شوراها الزاما باید با مسوولان ارتباط مستقیمی داشته باشند. وی خطاب به اعضای شورای شهر کرمانشاه گفت: چه مهلتی مهمتر از اینکه انسان توفیق نماینده بودن مردم را پیدا کند. اگر شما به عنوان نمایندگان مردم مشکلی […]