نیاز فوریتی رودخانه قره سو به لایروبی و پاکسازی

مستند به پیش‌بینی‌ سازمان هواشناسی، استان کرمانشاه در آبان و آذرماه پیش رو با بارش‌های بیش از حد نرمال مواجه خواهد شد که اگر لایروبی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مسکونی در بستر رودخانه‌ها انجام نشود، نعمت الهی باران به نقمت تبدیل خواهد شد و چه بسا ویرانی هم به دنبال داشته باشد. طی چند سال […]