کرمانشاه بدون هیچگونه زیرساختی مدال های گلف را در کشور درو می کند

الهام اکبری

رئیس هیات گلف کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، تا پایان سال پروژه آکادمی گلف کرمانشاه افتتاح شود. الهام اکبری با اشاره به گذشت چندسال از آغاز عملیات اجرایی پروژه آکادمی گلف کرمانشاه، اظهارکرد: باتوجه به نیازی که گلف کرمانشاه به این پروژه دارد، امسال پیگیری های جدی برای تکمیل آن انجام شد. وی افزود: در این […]