سیر افزایشی طلاق در کرمانشاه

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه اظهار کرد: از هر ۲.۵ ازدواج در استان متاسفانه یکی به طلاق منجر می شود. سیر کاهشی ازدواج و سیر افزایشی طلاق در کرمانشاه نظری گریزی به آمار ازدواج و طلاق در استان داشت و افزود: در ۹ ماهه امسال یازده هزار و ۶۱۱ مورد ازدواج […]