بیست در بیست

بیست نفر از اصحاب فرهنگ و هنر کرمانشاه گرد هم آورده شدند تا از بزرگترین گردهمایی جهان، یا همان اربعین سید الشهدا علیه السلام در بیست صفر روایت نگاری کنند. خبرنگاری، بازیگری، کارگردانی، نقاشی، خطاطی و … هنرهای اهالی این کاروان بود تا زیبایی ها و بزرگی اربعین را از قاب نگاه هنرمندانه خود در […]