برچسب : پاوه

بازدید میدانی مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفا استان از روستاهای شهرستان پاوه

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفا استان کرمانشاه به همراه کارشناسان شرکت و سرپرست امور آبفا شهرستان پاوه از تعدادی از روستاهای شهرستان بازدید و وضعیت سلامت منابع آب آن ها را مورد بررسی قرار داد.