حال بد هتل های کرمانشاه

نایب رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه از کاهش ضریب اشغال تخت هتل های کرمانشاه با آغاز فصل سرد سال خبر داد. سیروس گل عنبر اشاره به شروع فصل زمستان و کاهش مسافرت ها، اظهارکرد: باتوجه به اینکه در این فصل از سال مردم کمتر به مسافرت می روند، بنابراین ضریب اشغال تخت هتل‌های کرمانشاه کاهش یافته […]