همه ذینفعان مربوطه با بیکاری کرمانشاه باید به یک گفتمان مشترک برسند

استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه با تاکید بر اینکه مسئولان باید از توصیف صرف عوامل بیکاری در جلسات خود بیرون بیایند، گفت: ذینفعان( عوامل تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش بیکاری) باید به راهکارهای عملیاتی بر حسب نظریه های علمی دست بزنند تا از این چرخه خارج شویم. محمدی‌فر گفت: مهمترین کاری که برای کاهش بیکاری […]