۲ عضو شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب سلب عضویت شدند

 ۲ عضو شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب به دلیل تخلف سلب عضویت شدند. جلسه تحلیف «بهرام اکبری» و «کیوان امینی» ۲ عضو شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب برگزار شد. گفتنی است؛ باتوجه به تخلف ۲ عضو سابق، پرونده کیفری نسبت به جرائم رخ داده در شورای شهر و شهرداری تشکیل و با همکاری سربازان گمنام امام […]