مهندس فرامرز شیدی رئیس اداره گردشگری شهرداری کلانشهر کرمانشاه شد

طی حکمی از سوی شهرداری کرمانشاه، فرامرز رشیدی بعنوان رئیس اداره گردشگری شهرداری کلانشهر کرمانشاه منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استان پنجم؛فرامرز رشیدی، پیش از این در حوزه های مرتبط با گردشگری مسئولیت های متعددی نیز داشته که ایجاد تحول در گردشگری شهری، متصور می شود. گفتنی است؛ وی بعنوان رئیس سازمان سرمایه […]