علت علائم و درمان سنگ کلیه در کودکان و نوزادان

استان پنجم_ دکتر محمد رضا توحیدی فوق تخصص کلیه کودکان گفت: مشکل سنگ کلیه در کودکان یک معزل رو به ازدیاد هست ،که عوامل متعددی ازجمله عادات غلط تغذیه ای و دارویی و آب و هوایی در این افزایش و شیوع نقش دارند هرچند که هیچ گاه نباید از نقش موثر عوامل ژنتیکی در ایجاد […]