حرف ها و روایت های زنان رزمنده کرمانشاهی در دوران دفاع مقدس

استان پنجم_ حرف ها و روایت های زنان رزمنده کرمانشاهی تازه و ناشنیده است، آنان مادران، خواهران و همسران شهید هستند و یا زنانی رزمنده، جانباز، امدادگر، عکاس و یا ایثارگر که بیان خاطرات آنان در غنی سازی ادبیات دفاع مقدس تاثیرگذار است.   زنانی که در همان عالم احساس و زنانگی، قهرمان شدند، شهید […]