برچسب : شهرک معراج کرمانشاه

پیگیری رفع مشکل شهرک معراج کرمانشاه

پیگیری رفع مشکل شهرک معراج کرمانشاه

مدیریت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از پیگیری های انجام شده جهت تقویت فشار شبکه توزیع آب شهرک معراج شهر کرمانشاه و مرتفع شدن مشکل آب شرب این شهرک خبر داد.