افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ کرایه برای برخی سرویس های مدرسه، تخلف آشکار است

استان پنجم_ سخنگوی شورای شهر کرمانشاه در خصوص میزان رشد کرایه سرویس مدارس گفت: حقوق کارمندان و کارکنان امسال ۲۰ درصد افزایش یافته و حتی اگر تورم را بیش از ۴۰ درصد حساب کنیم، در همین حدود باید افزایش صورت گیرد. وی افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ کرایه برای برخی سرویس های مدرسه را تخلف آشکار […]