در واکنش به اعلام میزان بی سوادی در کشور: نهضت سوادآموزی را تعطیل کنید

در یکی از خبرگزاری خبری به نقل از وزیر سابق آموزش و پرورش( یوسف نوری) منتشر شد که به عدد ۹ میلیون بی سواد مطلق اشاره کرده بود.این خبر را بهانه میکنم تا به موضوع نهضت سوادآموزی بپردازم. تاملی بر سابقه این موضوع نشان می دهد که در ایران از سال ۱۳۱۵ تاکنون سازمان های […]