تبلیغات

خبرگزاری ها

آیا اعضای شوراها می توانند در انتخابات مجلس ، برای کاندیداها فعالیت داشته باشند؟

استان پنجم - آیا اعضاي شوراهاي اسلامی می توانند در فعالیت هاي تبلیغات انتخاباتی به نفع نامزدهاي نمایندگی موضع گیري نمایند؟/ آیا دانشجویان مقطع دکتري می توانند در تبلیغات خود از عنوان دکتر استفاده نمایند؟/ارسال پیامک و تبلیغات در فضاي مجازي در زمان تبلیغات از جنبه قانون چه وضعیتی دارند؟/ آیا اقشار و احزاب در خصوص تبلیغات در مورد داوطلبان و یا نامزدهاي انتخاباتی می توانند پلاکارد نصب نمایند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استان پنجم ، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور گفت: در هشتمین جلسه ستاد انتخابات کشور تصویب شد که با تبلیغات زود هنگام انتخاباتی نامزدهای احتمالی مجلس دهم برخورد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با اعلام اینکه تاکنون 69 جلسه با 385 مصوبه در ستاد انتخابات استان ها برگزار شده است درباره دیگر مصوبات این جلسه افزود: با افرادی که با استفاده از فضای مجازی اقدام به تبلیغ سوء علیه نامزدهای احتمالی مجلس شورای اسلامی کنند نیز برخورد قانونی خواهد شد .

وی با تأکید بر اهمیت آموزش مجریان برگزاری انتخابات در این دوره گفت : مقرر شد از اوایل مهر ماه همایش های منطقه ای برای آموزش مجریان به مرکزیت 11 استان کشور برگزار شود .

در اینجا سوالات و پاسخ مربوط به آنها که مربوط به تبلیغات زودهنگام در انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود جمع آوری شده که برای اطلاع داوطلبین محترم و هواداران آنها توسط پایگاه خبری تحلیلی استان پنجم منتشر می شود:

1- تبلیغات زودهنگام در قانون چه جایگاهی دارد و در صورت بروزتخلف راهکارهاي قانونی جهت برخورد با عاملین آن چگونهاست؟

جواب: بر اساس ماده 56 قانون و استفساریه مربوط، تبلیغات زودهنگام داوطلبان ممنوع می باشد و در صورت احراز تخلف، مراتب مستنداً به هیأت اجرایی و نظارت جهت اتخاذ تصمیم تسلیم می گردد.

2- آیا براي مشخصکردن ستادهاي تبلیغات انتخابات میتوان از عرض خیابان جهت نصب هرگونه تابلو، بنر، پارچه استفاده نمود؟

جواب: خیر

3- آیا انتشار گزارش عملکرد نماینده مجلس که در دوره بعدي انتخابات مجلس شوراي اسلامی داوطلب می باشد، تبلیغ محسوب میشود؟

جواب: خیر

4- آیا می توان محل ستاد تبلیغات انتخابات نامزدهاي مجلس شوراي اسلامی را در ایام مجاز تبلیغات بعد از چند روز فعالیت به محل دیگري انتقال داد؟

جواب: جابجایی محل ستاد با اعلام کتبی به فرماندار یا بخشدار بلامانع است.

5- آیا نامزد انتخاباتی بایستی مشخصات هر ستاد شامل آدرس، شماره تلفن و مسئول آن را کتباً به فرمانداري معرفی نماید؟

جواب: بله، (تبصره ماده 63 قانون و ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی)

6- آیا توزیع کارتهاي ویزیت بدون عنوان کردن نامزدي انتخابات مشمول تبلیغات زودهنگام میشود؟

جواب: در صورتیکه به منظور ارائه یک خدمت شغلی مشخص تهیه و توزیع شده باشد و تهیه کارت هاي تبلیغاتی در قطع کارت ویزیت حاوي عکس و مشخصات و سوابق متفاوت داوطلب مشمول منع کلی سایر موارد تبلیغاتی است.

7- آیا حرکت داوطلب و طرفداران وي به صورت جمعی در خیابانها ومعابر عمومی مجاز است؟ جواب: درصورتی که مشمول عنوان راهپیمایی باشد ممنوع است. 8- تبلیغات جمعی نامزدها چه صورتی دارد؟

جواب: بلامانع است. (ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس)

9- دعوت و برگزاري هرگونه اجتماعات، مراسم ها، مناسبتها، شب شعر و ... از سوي داوطلبان انتخاباتی، از زمان ثبت نام تا زمان شروع تبلیغات چه وضعیتی دارد؟

جواب: بر اساس ماده 56 قانون ممنوع است.

10- آیا استفاده از فیلم، سی دي و دوربین فیلمبرداري جهت انعکاس یا پخش برنامه یا محتواي تبلیغاتی ویژه داوطلب از طریق تلویزیون یا ویدئو پروژکتور در محل سخنرانی یا ستاد داوطلب براي تبلیغات مجاز است؟

جواب: چنانچه به منظور پوشش سخنرانی یا جلسه پرسش وپاسخ و ... از نامزدهاي انتخاباتی و طرفداران آنها در محل سخنرانی و در مهلت قانونی تبلیغات باشد، بلامانع است. در غیر اینصورت براساس ماده 57 و 63 قانون انتخابات ممنوعیت قانونی دارد.

11- منظور از کاروان تبلیغاتی که در ممنوعیتهاي ماده 57 قانون آمده است، چیست؟

جواب: به حرکت جمعی چندین وسیله نقلیه به قصد مانور تبلیغاتی .

12- آیا صدور اطلاعیه و مصاحبه تبلیغاتی داوطلبین انتخابات مجلس شوراي اسلامی با مطبوعات و رسانه هاي خصوصی در غیر از زمان تعیین شده براي تبلیغات از مصادیق تبلیغات زودهنگام میباشد؟

جواب: بله؛ براساس ماده 56 قانون انتخابات و استفساریه آن از مصادیق تبلیغات زودهنگام می باشد. (ضمن اینکه درج محتواي تبلیغاتی در مطبوعات و رسانه هاي دولتی به طور کلی ممنوع می باشد.)

13- آیا داوطلب می تواند به عناوین تحصیلی بالاتر یا متفاوت از آنچه که براي ثبت نام ارائه نموده است، در تبلیغات خود اشاره کند؟ جواب: منوط به برخورداري از مدارك معتبر تحصیلی یا گواهی مؤید آن می باشد که عندالزوم به هیأت اجرایی ارائه دهد. 14- آیا دانشجویان مقطع دکتري که نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامی می باشند می توانند در تبلیغات خود از عنوان دکتر استفاده نمایند؟ جواب: خیر

15- کاندیدایی عناوین و شغلهاي متعدد را بعنوان سوابق در آثار تبلیغاتی مجاز خود چاپ نموده است و هیأت اجرایی مدارکی از کاندیدا را خواسته و ایشان هیچ گونه مدرکی ارائه نداده اند آیا می توان نسبت به امحاء آن اقدام نمود؟

جواب: بله؛ در صورت غیر واقعی بودن عناوین و سوابق مربوط به یک نامزد به عنوان تخلف تبلیغاتی ؛ آثار غیر واقعی پس از اعلام به نامزد مربوطه توسط مأمورین انتظامی جمع آوري می گردد.

16- آیاراهکارهایی براي برخورد با تخلفات انتخاباتی مسئولین ستاد تبلیغات نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامی وجود دارد؟

جواب: تخلفات انتخاباتی مسئولین ستاد نامزدهاي نمایندگی مجلس شوراي اسلامی که مغایر با مفاد ماده 61 و تبصره ( 1) ماده 63و صدر ماده 65 قانون انتخابات مجلس باشد، فراخور موضوع تخلف، بر اساس مجازاتهاي مقرر در مواد 82 ، 85 ، 84 ،82 ، و 88قانون انتخابات قابل پیگیري است.

17- آیا برگزاري جلسات خانگی قبل از مهلت قانونی توسط داوطلبان انتخاباتی منع قانونی دارد؟

جواب: برگزاري جلسه‌ي فوق در صورتی که جنبه علنی و عام نداشته باشد بلامانع است.

18- انجام موارد ذیل در زمان تبلیغات از جنبه قانون چه وضعیتی دارند؟

1)توزیع سی دي حاوي مطالب تبلیغاتی مربوط به نامزدهاي انتخاباتی 2) توزیع اشیاء تبلیغاتی مثل خودکار،جاکلیدي، تقویم جیبی و غیره که برروي آنها شعار تبلیغاتی و یا مطالب مربوط به نامزدهاي انتخاباتی درج شده باشد. 3)ارسال پیامک 4) تبلیغات در فضاي مجازي 5)نوشتن مطالب تبلیغاتی به نفع نامزدي خاصبر بدنه و شیشه وسایل نقلیه شخصی جواب: ( 1) مجاز است. 2)مجازاست. 3) ارسال صرفاً ازطریق شماره تلفن هاي همراه شخصی مجاز است. 4) با عنایت به خلاء قانونی در این زمینه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت و انتشار مطالب در فضاي مجازي مجاز می باشد.

5) مجاز نمی باشد.

19- آیا اقشار، احزاب، گروههاي سیاسی و جمعیتها، در خصوص تبلیغات در مورد داوطلبان و یا نامزدهاي انتخاباتی می توانند پلاکارد نصب نمایند؟

جواب: خیر، صرفاً می توانند بدون ذکر اسامی نامزدها مردم را به شرکت در انتخابات تشویق و ترغیب نمایند.

20- آیا اعضاي شوراهاي اسلامی می توانند در فعالیت هاي تبلیغات انتخاباتی به نفع نامزدهاي نمایندگی موضع گیري نمایند؟

جواب: بدون استفاده از هر گونه امکانات شهرداریها وبدون ذکر عنوان و مسئولیت خود می توانند به نفع نامزد یا نامزدهاي نمایندگی مورد نظر خود فعالیت نمایند.

-21 آیا در چاپ عکس یا آثار تبلیغاتی انتخابات، محدودیت رنگ وجود دارد؟

جواب: خیر

22- استفاده از تراکت‌های 15× 22 سانتی متر به شکل قطعات پازل چگونه است؟

جواب: ممنوع است.

23- درج زندگینامه و سایر آثار تبلیغاتی مجاز داوطلبان از اندازه بزرگتر20×15 از در مجلات و روزنامه ها چه حالتی دارد؟

جواب: ممنوع است.

24- آیا می توان زندگینامه و جزوه را با قطع 20×15 به صورت آکاردئونی تهیه نمود به صورتیکه در صورت باز شدن، قطع آن بیشتر شود؟

جواب: خیر

25- درج آثار تبلیغاتی بر روي بالن یا بادبادك چه صورتی دارد؟ جواب: استفاده از بالن یا بادبادك جهت تبلیغات مجاز نیست.

26- آیا می توان از مساجد یا حسینیه ها که به عنوان یک مکان عمومی تلقی می شود به عنوان محل ستاد انتخاباتی کاندیداها استفاده نمود و یا از وسایل و امکانات آنها در ایام تبلیغات استفاده کرد؟

جواب: خیر

27- آیا استفاده از تلویزیونهاي شهري ، فضاي مترو و وسایل حمل و نقل عمومی اعم از دولتی یا خصوصی توسط نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامی براي تبلیغات وجاهت قانونی دارد؟

جواب: با عنایت به مفاد ماده 57 قانون انتخابات و استفساریه آن و با توجه به عمومی بودن امکانات مزبور، استفاده از این امکانات جهت تبلیغات نامزدها منع قانونی دارد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Fars News Agency

بخش کاربری

اوقات شرعی

ما 61 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این پایگاه مستقل بوده و به هیچ حزب،جناح یا گروه سیاسی وابستگی نداشته و با محوریت اخبار و گزارشات غرب کشور به فعالیت مشغول می باشد.
logo-samandehi