۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

اجرای جدی آمایش سرزمینی، شاه ڪلید تحقق جهش تولید در سال ۹۹ خواهد بود

استان پنجم - یڪ ڪارشناس ارشد جغرافیای سیاسی تاڪید ڪرد: آمایش سرزمینی یڪی از ابزار‌ها و اهرم‌های بسیار قدرتمند و تاثیر گذار در جهش تولید به شمار می‌رود و به تبع غفلت از آن، حصول این امر خطیر و تحقق شعار سال ۹۹ را با موانعی جدی روبرو خواهد ڪرد.

بیکاری اصحاب دانایی ته دل را خالی می‌کند

بیکاری اصحاب دانایی ته دل را خالی می‌کند

استان پنجم - روزنامه نقدحال چاپ کرمانشاه در شماره 666 روز شنبه هفتم اردی بهشت 98 مطلبی را با عنوان «چنگ‌ گرانی‌ بر ‌جان ‌کتاب» به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

مرگ تدریجی نشریات کاغذی

مرگ تدریجی نشریات کاغذی

استان پنجم - هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره 1434 روز سه شنبه چهارم اردیبهشت 98 مطلبی را با عنوان «مرگ تدریجی نشریات کاغذی» منتشر کرده است.